Türkiye’de 9 yıldır var olan Gayrimenkul Yatırım Ortakları (GYO), gayrimenkule, gayrimenkul ortaklıklarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak ve projeler gerçekleştirmek amacıyıla kurulmuş, portföy yönetimi yapan sermaye piyasası kurumlarıdır. Gayrimenkul Yatırım Ortakları gayrimenkul sektörünün şekillenmesi açısından önemli kurumlardır.

Amaçları ise; getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkullara dayalı çeşitli projelere yatırım yaparak portföydeki gayrimenkullarden kira, alım / satım bedellerinden kazanç sağlamaktır. Yıl sonunda kar edilmiş ise , söz konusu karı ortaklarına temettü olarak yani yatırımları oranında dağıtır. Bunun diğer ortaklara yani yatırımcılara sağladığı fayda, yüksek getiri potansiyeline sahip gayrimenkullere sadece belirli bir miktar hissesini alarak , gayrimenkulün yüksek getirisine sahip olmalarıdır. Yani ortada pahalı bir gayrimenkul var ve çok kazanç sağlayacaktır. Yatırımcılar bireysel olarak bu gayrimenkule yatırım yapmaları olanaksızdır, bu sebeple Gayrimenkul Yatırım Ortakları adlı kurumlar devreye girerek söz konusu yüksek getiri potansiyeline sahip gayrimankulleri tespit ederler ve sonra da bu gayrimenkule yatırım yapmak isteyen yatırımcılara ulaşırlar. Sonuç olarak yatırımcıların her birisi bütçesi kadar hisse satın alır ve dönem sonunda gayrimenkul kara geçtiğinde elden çıkarılarak kar paylaştırılır. Böylelikle az yatırım ile çok kazanılır.

Fakat GYO’ların da portföy sınırlamaları bulunmaktadır;

* Gayrimenkullere, gayrimenkullara dayalı haklara ve gayrimenkul projelerine portföy değerlerinin en az % 50 ‘si ranında,

* Sermaye piyasası yatırım araçlarına , ters repo işlemlerine portföy değerlerinin en fazla %50 oranında,

* TL ve Döviz cinsinden vadeli / vadesiz mevduata portföy değerlerinin en çok % 10’ u oranında,

* Yabancı gayrimenkullere ve yabancı gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarının portföy değerlerinin % 10 ‘ u oranında yatırım yapmak zorundadırlar.

Ayrıca GYO’lar iş merkezleri, alışveriş merkezleri,gibi büyük ölçekli projelerin gerçekleşmesi çin kaynak temin ederler. Fakat bunun için önemli ölçüde öz kaynağa sahip olmaları gerekmektedir. Küçük ölçekli projelerde de durum aynıdır. Sadece finansman temin ederler, proje yürütmek, inşaatişlerini , ekipmanlarını üstlenmezler.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları üç farklı amaç için kurulurlar ;

1-) Bir alışveriş merkezi ya da iş merkezi gibi bir projeji gerçekleştirmek için süreli,

2-) Eğitim, Turizm, Sağlık, Sanat gibi belirli alanlarda yatırım yapmak için süreli ya da süresiz,

3-) Belrli bir proje ya da yatırım alanına yatırım yapmak için , süreli ya da süresiz.

Yapılan araştırmalar sonucu gayrimenkul yatırımlarının uzun vadede diğer sermaye piyasası araçlarından daha fazla kazanç sağladığı belirlenmiştir. Fakat bunun anlamı herkesin gayrimenkule yatırım yaparak rahatlıkla çok kazanç elde edeceği anlamına gelmemektedir. Çünkü gayrimenkul yatırımları uzun vadeli yatırımlar olduğu için yatırım sürecinin iyi planlanmış olması , bilinçli olarak yönlendirilmiş olması gerekmektedir. Gayrimenkuller sadece işin uzmanları tarafından idare edildiğinde yüksek kar potansiyeline sahiptirler.