Şirket Künyesi
Ünvanı Rhea Girişim Ser. Y.O.
Kuruluş 18/04/1996
Faal Alanı SPK’nun risk sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, faaliyet esasları, yönetim ilkeleri ve tasfiyelerine dair hususlarda yukarıda tanımlanan tebliğ ile belirlenmiş olan mevzuat hükümlerine tabidir.
Telefon (0312) 440 98 61
Faks (0312) 440 90 81
Adres Sancak Mah. 201. Sokak No:9/5 Yıldız Çankaya Ankara