Kar potansiyeli  yüksek emlak ve / veya emlak projelerinin  kira, alım, satım gibi işlemlerinden  kazanç sağlamak amacıyla Emlak Yatırım Ortaklığı Hisse Senetlerini alarak  kara ortak olan  yatırımcılar, dönem sonunda  mevcut kazanç üzerinden hisseleri oranında kar payı alarak kazanç sağlarlar. Risk faktörü oldukça düşük olan bu yatırım aracının  bir avantajı da fiziksel olarak emlak  alım satım yapılmasının aksine sadece  bir şirketin hisse senetlerine yapılıyor olması “emlak yatırımındaki likitide sorunu” nın ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Emlak Yatırım Ortaklığı Hisse Senetlerine  yatırım yapıldığında piyasa da oluşacak dalgalanmalardan da kazanç sağlamak mümkündür. Ayrıca  söz konusu Emlak Yatırım Ortaklığı adı altında alınan hisselerden oluşan portföyler, alanlarında uzman  kişiler tarafından yönetildiği için risk faktörü en aza indirgenmektedir. Bunun yanı sıra bir yandan emlak hissesi alan bir yatırımcı dilerse menkul kıymetleri alarak borsa da satabilmektedir.

Genelde emlak sektörüne yatırım yapanların  en büyük sorunları, söz konusu emlağı elden çıkarmak veya almak  istediklerinde  alıcı / satıcı  bulamamak, bulsalar bile devir teslim işlemlerinin ve kira sözleşmelerinin uzun ve yorucu olması, başlı başına  emlak sektöründe yatırım yapmama sebeplerindendi. Daha sonra emlak hisselerinin menkul kıymet olarak işlem görmesi ile bu sorun da ortadan kalktı. Bir de bunun üzerine Emlak Yatırım Ortaklığı Şirketlerinin elde ettikleri kazancın hem kurumsal gelir vergisinden hem de kurumlar vergisinden muaf olması eklenince  yatırımcılar tekrar emlak sektörüne yöneldi.

Emlak Yatırım Ortaklığı Hisse Senetlerine  yatırım yapma kararı alan yatırımcı veya  yatırımcıların bir aracı şirket bulmaları gerekmektedir. Tıpkı diğer  bir çok yatırım aracında da olduğu gibi aracı şirket olmadan  bireysel olarak alım satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi söz konusu değildir. Ayrıca söz konusu aracı şirketin finansal piyasalarda işlem yapma yetkisinin olması şarttır. Yatırımcılar  yatırım yapmak istedikleri Emlak Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi için aracı şirkete işlem talimatı vererek gerçekleştiriler. Bu talimat sonucunda yatırım yapılan hisse senedi ilk defa halka arz edilen bir senet ise birincil piyasalarda; yatırım talimatı verilen Emlak Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi ise daha önceden halka arz edilmiş ise ikincil piyasalarda işlem görür.

Yatırımcı , Hisse Senetlerini almaya karar verdiği Emlak Yatırım Ortaklığı için sabırısz davranmamalıdır.  Nasıl ki Borsa’da Hisse Senetlerine yatırım yapılacağı zaman, hisse senedinin teknik verilerinden tutup şirket sahibinin  maddi durumuna kadar inceleniyorsa , Emlak Yatırım Ortaklığı Hisse Senetlerininde aynı titizlikle incelenmesi gerekmektedir. Mesela Emlak Yatırım Ortaklığının kar oranları,  faaliyetleri, yatırımları, ekonomik durumları hakkında bilgi edinmek gerekir. Ayrıca aracı kurumun kamuya açıkladığı mali tablolardan yararlanılarak , kurumun maali yapısı, sermaye yönetimi,  gibi konularda bilgi edinilmelidir.

Emlak Yatırım Ortaklığının portföyündeki emlak hisselerinin değeri Sermaya Kurulu Piyasasının belirlediği resmi eksperlerin değerleme raporları ile belirlenmektedir. Bu işlemin yapıldığı günün rayiç değeri, EYO portföyüne yansıtılarak elde edilen sonuç şirketin mali tabloları ile dönem dönem halka açıklanır. Böylece şirket hakkında bilgi edinen yatırımcılar ,  şirketin portföy değerini, gerçek değerini öğrenerek diğer yatırımların cari değerlerine de ulaşabilirler. Emlak Yatırım Ortaklığı  Şirketlerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenmektedir. EYO Şirketleri faaliyetlerini etkileyecek olan tüm karar ve uyguılamaları , SPK’ya , Borsa’ya ve halka açıklamakla yükümlüdürler.